Luftsolfångare

fbookSunSwede Luftsolfångare

 Vårkampanj – Prislista

A40 Standard 4900:- (o.p 5550:-)
A40 Komfort 5900:- (o.p 6300:-)
A70 Komfort 7900:- (o.p 8950:-)

 

Hemsida 1SunSwede är ett intressant alternativ som komplettering till din energi-tillförsel till fastigheten!

SunSwede är en svensktillverkad luftsolfångare med hög kvalitet.

Utnyttja solen, den är gratis!

Medeltalet för solinstrålningen i Sverige är cirka 1000kWh/kvm och år.

Hitta en lämplig söder-vägg som inte skyms av hus eller träd.

Solfångaren värmer upp och blåser in frisk uppvärmd luft i din fastighet!

Investeringskostnaden intjänad på 4-6 år!

Anläggningen finns i två storlekar med två funktionsvarianter.

Efter montering så är den helt självförsörjande!

Kan monteras stående eller liggande på väggen/fasaden.

För mer info www.asi.nu eller ta kontakt med oss.

       Faktablad       Installationsanvisningar